Vergadering Gemeenteraad 10-07-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Publiekshal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink

Van 1 t/m 14 juli neemt Terschelling deel aan de Elfwegentocht, een initiatief om twee weken lang geen fossiele brandstof te gebruiken. Komt u dus te voet, op de fiets, met elektrische auto, bus of liftend naar de vergadering toe!

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 26 juni 2018

Terugkerende agendapunten

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Bespreekstukken

6 Live uitzenden raads- en commissievergaderingen

7 Onderzoek Bestuurskracht