Vergadering Gemeenteraad 20-11-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 16 oktober 2018

Terugkerende agendapunten

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

4c Voortgang grote projecten

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Bespreekstukken

6 Vaststelling Bestemmingsplan Zedjespad Formerum (agrarisch bouwperceel)

Na behandeling in raad 20 november 2018 geamendeerd raadsbesluit toegevoegd.

Eventuele bijlagen zijn op te vragen via de griffie, grifts@terschelling.nl 0562-446244

7 Bestemmingsplan ‘Landerum, locatie Westerkeijn’

Bijlage 7.i. Memo toegevoegd op 20 november 2018.

Motie toegevoegd op 20 november 2018.

Eventuele bijlagen zijn op te vragen via de griffie, grifts@terschelling.nl 0562-446244

Hamerstukken

8 Wijziging Huisvestingsverordening Terschelling 2015: indexatie koopprijsgrens

9 Belastingverordeningen en tarieventabellen 2019

10 Motie vreemd aan de orde van de dag

Toegevoegd 20 november 2018.

11 Motie vreemd aan de orde van de dag

Overige agendapunten

12 Motie vreemd aan de orde van de dag

Toegevoegd 20 november 2018.