Vergadering Gemeenteraad 28-05-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Publiekshal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Overige agendapunten

3 Inleiding Eilandakkoord

4 Formatieproces

Bespreekstukken

5 Vaststelling van het Eilandakkoord

6 Onderzoek geloofsbrieven, benoeming wethouders en ontheffing ingezetenschap

Stukken toegevoegd d.d. 24 mei 2018