Vergadering Gemeenteraad 18-12-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:16:00-16:10
Voorzitter:Bert Wassink

AGENDAPUNTEN:

Bespreekstukken

6 Belastingverordeningen en tarieventabellen 2020

Voortzetting van de vergadering van 17 december 2019, ter vaststelling van de Verordening Leges 2020, met bijbehorende tarieventabel.