Vergadering Gemeenteraad 26-05-2020

Locatiegegevens vergadering
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Jon Hermans-Vloedbeld

Deze vergadering is in lijn met de landelijke Coronamaatregelen alleen online, live als naderhand, te volgen via https://terschelling.raadsinformatie.nl/

of op Terschelling Tv.

De publieke tribune is gesloten. Daarmee is de raadsvergadering wel openbaar, maar niet openbaar toegankelijk.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

2 Vaststellen agenda

3 Instelling vertrouwenscommissie, vaststelling verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Terschelling 2020 en benoeming leden vertrouwenscommissie

4 Profielschets nieuwe burgemeester

5 Gesprek over de profielschets met de commissaris van de Koning van de provincie Fryslân, de heer A. A. M. Brok

6 Vaststelling van de profielschets

7 Sluiting