Vergadering Gemeenteraad 05-02-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:J.M. Visser
Dit item is verlopen op 31-12-2014.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Onderzoek geloofsbrieven benoemd raadslid J. Lodder

Korte inhoud: raadslid H.K. van der Wielen heeft ontslag genomen als lid van de gemeenteraad. Daardoor is er een vacature in de raad ontstaan. Het centraal stembureau heeft de heer J. Lodder benoemd. Hij heeft deze benoeming aanvaard. De raad moet nu zijn geloofsbrief onderzoeken voordat tot installatie kan worden overgegaan.

Bijgevoegde documenten

3 Installatie raadslid J. Lodder

Korte inhoud: de heer Lodder zal de eed afleggen. Daarna is hij geïnstalleerd als raadslid.