Vergadering Gemeenteraad 22-10-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Rob Bats
Dit item is verlopen op 31-12-2014.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Afscheid raadslid M. Schellenberg

3 Onderzoek geloofsbrieven benoemd raadslid T. M. L. Schroders

4 Installatie raadslid T. M. L. Schroders

5 Vaststellen notulen vergadering raad 28 augustus en 24 september 2013

6 Mededelingen uit samenwerkingsverbanden, overige mededelingen en lijst ingekomen stukken

7 Concept samenwerkingsovereenkomst uitbreiding hotel Schylge

8 Uitvoering bestemmingswijziging Westerkeijn

9 Jaarverslag 2012 Hûs en Hiem

10 Begroting 2014

11 Vaststellen verordeningen toeristen en watertoeristenbelasting 2014