Vergadering Gemeenteraad 26-11-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Rob Bats
Dit item is verlopen op 31-12-2014.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vaststellen notulen vergadering raad 22 oktober 2013

Bijgevoegde documenten

3 Mededelingen uit samenwerkingsverbanden, overige mededelingen en lijst ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

4 Planning actualisering bestemmingsplannen 2014

5 Verklaring van geen bedenkingen voor het aanleggen van een parkeerplaats op het voorterrein van het SBB-natuurkampeerterrein in het Formerumer bos te Lies (Duinen Terschelling)

6 Benoemen vertegenwoordiger Eilander Raad

7 Toekomstscenario’s GR Hûs en Hiem

8 Liquidatie Milieu adviesdienst