Vergadering Gemeenteraad 25-02-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Rob Bats
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vaststellen notulen 28 januari 2014

Bijgevoegde documenten

3 Mededelingen uit samenwerkingsverbanden, overige mededelingen en lijst ingekomen stukken

4 B&Y-terrein

5 Uitbreiding agrarische bedrijven Hoorn

6 Streekagenda

7 Hee 6a

8 Besluit op het bezwaarschrift van de heer J. Arntzen

9 Eerste wijziging op de verordening leges in verband met het vaststellen van de tarieven voor 2014 voor paspoorten en identiteitskaarten