Vergadering Gemeenteraad 25-03-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Rob Bats
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vaststellen notulen vergadering raad 25 februari 2014

Bijgevoegde documenten

3 Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemde raadsleden

4 Afscheid raadsleden die niet opnieuw zijn benoemd

5 Groepsfoto raad in oude samenstelling