Vergadering Gemeenteraad 27-03-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Rob Bats
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Installatie nieuw benoemde raadsleden

Bijgevoegde documenten

3 Lijst van ingekomen stukken

4 Begroting 2014 Fryslân West en NV Empatec

5 Duiding verkiezingsuitslag en tussentijdse stand van zaken

6 Groepsfoto raad in nieuwe samenstelling