Vergadering Gemeenteraad 13-05-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Rob Bats
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Duiding coalitieprogramma (gembladnr 2014/27)

3 Onderzoek geloofsbrieven, benoeming wethouders en ontheffing ingezetenschap (gembladnr 2014/28)

4 Onderzoek geloofsbrieven kandidaat-raadsleden (gembladnr 2014/29)

5 Installeren raadsleden (gembladnr 2014/30)

Bijgevoegde documenten

6 Aftreden en afscheid wethouder mevrouw I. Groeneveld (gembladnr 2014/31)