Vergadering Gemeenteraad 03-06-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Ale Romar
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Instellen Vertrouwenscommissie en Vaststellen Verordening op de Vertrouwenscommissie 2014

3 Vaststellen profielschets nieuwe burgemeester Terschelling in aanwezigheid van Commissaris van de Koning de heer J. Jorritsma