Vergadering Gemeenteraad 04-11-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:00-19:30
Voorzitter:Rob Bats
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en mededeling benoeming nieuwe burgemeester Tijdens een extra raadsvergadering, op dinsdag 4 november aanstaande, zal de raad besluiten over de aanbeveling van de te benoemen burgemeester.