Vergadering Gemeenteraad 27-01-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink
Dit item is verlopen op 30-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vaststellen notulen vergadering raad 16 december 2014

Bijgevoegde documenten

3 Mededelingen uit samenwerkingsverbanden, overige mededelingen en lijst ingekomen stukken

4 Indexatie koopprijs huisvestingsverordening

5 Verordening leerlingenvervoer gemeente Terschelling 2015

6 Wijziging verordening Toelage Uitwonende Studerenden 2015

7 Herstelbesluit bestemmingsplan Hoorn- De Duunt

8 Naamgeving openbare ruimte plangebied West Aletalaan fase 4 en Campus West-Terschelling

9 Vaststelling definitieve tarieven OZB 2015

10 Sluiting openbare vergadering en openbare aankondiging tot sluiting van de deuren t.b.v. de besloten vergadering