Vergadering Gemeenteraad 28-04-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink
Dit item is verlopen op 30-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen.

Bijgevoegde documenten

2 Beëdiging tijdelijk raadslid

3 Vaststellen besluitenlijst raad 31 maart 2015.

4a. Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b. Overige mededelingen van het college

4c. Lijst ingekomen stukken

Bespreekstukken

5 Begrotingen 2015 Gemeenschappelijke Regeling Fryslân West

6 Benoemen vertegenwoordigers adviescommissie gaswinning

Hamerstukken

7 Verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap mevrouw J. Hoekstra-Sikkema.