Vergadering Gemeenteraad 26-05-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink
Dit item is verlopen op 30-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vaststellen besluitenlijst raad 28 april 2015

3a. Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

3b. Overige mededelingen van het college

3c. Lijst ingekomen stukken

Bespreekstukken

4 Jaarrekening 2014

5 Naamgeving openbare ruimte plangebied West Aletalaan fase 4 te West-Terschelling en de plangebied van de Campus

6 Motie gaswinning gemeente Schiermonnikoog

Bijgevoegde documenten