Vergadering Gemeenteraad 27-10-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink
Dit item is verlopen op 30-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

2 Vaststellen agenda 27 oktober 2015

Bijgevoegde documenten

3 Vaststellen besluitenlijst 22 september 2015

4A Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4B Overige mededelingen van het college

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Bespreekstukken

6 Begroting 2016

7 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid

8 Jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Fryslân

9 Uitbreiding strandpaviljoen De Walvis

Bijlagen zijn op te vragen bij de griffie, via grifts@terschelling.nl of 0562-446244.

Hamerstukken

10 Jaarrekening FUMO 2014

11 Begroting FUMO 2016

12 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling FUMO

13 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem