Vergadering Raadscommissie 29-06-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 27-05-2016.

Extra commissievergadering.

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

Bijgevoegde documenten

2 Vragenronde voor publiek

3a. Vaststellen verslag 2 juni 2015

3b Lijst met toezeggingen

4a. Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden

4b. Overige mededelingen van het college

Bespreekstukken

5 Kadernota

6 Rondvraag voor raadsleden