Vergadering Raadscommissie 09-02-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 06-02-2018.

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen agenda

3 Vragenronde voor burgers

4 Vaststellen besluitenlijst 1 december 2015

Bijgevoegde documenten

5 Lijst met toezeggingen

6 Mededelingen

6A Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden

6B Overige mededelingen van het college

Bespreekstukken

7 Uitwerking motie kwaliteitsverbetering strandpaviljoens/uitbreiding strandpaviljoen De Walvis

8 Mandaatbesluit burgemeester en het college van B&W

9 Rondvraag voor commissieleden