Vergadering Raadscommissie 01-03-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 13-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen agenda

3 Vragenronde voor burgers

4 Vaststellen besluitenlijst 9 februari 2016

5 Lijst met toezeggingen

6 Mededelingen

6A Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden

6B Overige mededelingen van het college

Bespreekstukken

7 Wijziging Algemeen Plaatselijke Verordening

Overige agendapunten

8 Rondvraag voor commissieleden