Vergadering Raadscommissie 05-04-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 18-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

2 Vaststellen agenda

3 Vragenronde voor burgers

4 Vaststellen besluitenlijst 1 maart 2016

5 Lijst met toezeggingen

6 Mededelingen

6A Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden

6B Overige mededelingen van het college

Bespreekstukken

7 Uitbreiding fietsenverhuurbedrijf Zeelen, Willem Barentszkade 14 en 15 en Commandeurstraat 13

8 Beheers-verordening Cranberryschuur Badweg 1

9 Manege Boddelenweg Hoorn-Hippisch Centrum Terschelling

10 Garantiesubsidie St. 1666

11 Verzoek om bijdrage in de voorbereidingskosten golfbaan

12 Rondvraag voor commissieleden