Vergadering Raadscommissie 03-05-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 22-05-2019.

Zie de agenda van 2 mei 2016

De agenda van de commissievergadering is op 2 mei niet in zijn geheel behandeld.

De Toekomstvisie (punt 11) en de rondvraag van raadsleden (punt 13) worden op 3 mei behandeld, vanaf 19.30 uur.

AGENDAPUNTEN: