Vergadering Raadscommissie 31-05-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 31-05-2018.

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

2 Vaststellen agenda

3 Vragenronde voor burgers

4 Vaststellen besluitenlijsten 2 en 3 mei 2016

5 Lijst met toezeggingen

6 Mededelingen

6A Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden

6B Overige mededelingen van het college

Bespreekstukken

7 Huifkarbedrijf Terpstra

8 Wijzigen consultatieplicht in informatieplicht bij afwijken welstandsnota

9 Raadsadvies aan college inzake afwijken Welstandsnota 2008 voor nieuwbouwplan West aan Zee 185

10 Wijziging verordening toelage uitwonende studerenden

11 Wijziging interne regeling behandeling klachten

Terugkerende agendapunten

12 Rondvraag voor commissieleden