Vergadering Raadscommissie 04-10-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 09-10-2018.

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

2 Vaststellen agenda van 4 oktober 2016

3 B&Y terrein

4 Verklaring van geen bedenkingen voor een weigering Omgevingsvergunning, uitgebreide procedure voor vrijstaand recreatieverblijf Oosterend 15