Vergadering Raadscommissie 01-11-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 25-01-2019.

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

2 Vaststellen agenda 1 november

3 Vragenronde voor burgers

4 Vaststellen besluitenlijst 3 en 4 oktober

5 Lijst met toezeggingen

Bijgevoegde documenten

6 Mededelingen

6a Mededelingen college uit samenwerking

6b Overige mededelingen van het college

Bespreekstukken

7 Vaststelling 3de begrotingswijziging 2016

8 Belastingverordeningen 2017

9 Ruimte voor hobbyboeren

10 Zelfpluktuin Groenhof

11 Verklaringen van geen bedenkingen afgeven WABO procedure (Zonneveld Hee)

12 Ontwerp beleidsvisie zonnevelden Terschelling

Terugkerende agendapunten

13 Rondvraag voor commissieleden