Vergadering Raadscommissie 29-11-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 11-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

2 Vaststellen agenda 29 november 2016

3 Vragenronde voor burgers

4 Vaststellen besluitenlijst 24 oktober en 1 november 2016

Terugkerende agendapunten

5 Lijst met toezeggingen

6 Mededelingen

6A Mededelingen college uit samenwerking: de Waddeneilanden

6B Overige mededelingen van het college

Bespreekstukken

7 Inspraakverordening actualiseren conform VNG model

8 Indexatie koopprijsgrens huisvestingsverordening

Terugkerende agendapunten

9 Rondvraag voor commissieleden