Vergadering Raadscommissie 02-05-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:W. van Deelen
Dit item is verlopen op 01-05-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen agenda

3 Vragenronde voor burgers

4 Vaststellen besluitenlijst 5 april 2016

5 Lijst met toezeggingen

6 Mededelingen

6a. Mededelingen college uit samenwerking de Waddeneilanden

6b. Overige mededelingen van het college

Bespreekstukken

7 Jaarrekening 2015

8 Begroting FUMO 2017

9 Ontwerp paparapluherziening wijzgingsbevoegdheid uitbreiding kampeerterrein

10 Beleidsnota 'helder handhaven'

11 Toekomstvisie 2025 (TS25)

12 Begroting GR De Waddeneilanden 2017

13 Rondvraag voor de commissieleden