Vergadering Raadscommissie 03-10-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 01-11-2017.

Begrotingsvergadering

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vragenronde voor burgers

4 Vaststellen besluitenlijst 5 en 6 september 2016

5 Lijst met toezeggingen

6 Mededelingen

6a. Mededelingen college uit samenwerking de Waddeneilanden

6b. Overige mededelingen van het college

7 Begroting 2017

8 Verordeningen (Water)Toeristenbelasting 2017 en Forensenbelasting 2017

9 Rondvraag voor commissieleden