Vergadering Raadscommissie 04-04-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda 4 april 2017

3 Vragenronde voor burgers

Ter vaststelling

4 Vaststellen besluitenlijst 7 maart 2017

5 Lijst met toezeggingen

6A Mededelingen college uit samenwerkingsverbanden

6B Overige mededelingen van het college

Bespreekstukken

7 Weigering wijziging bestemmingsplan "Tiny Houses"

8 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling FUMO

9 Gedragscode integriteit college van Burgemeester en Wethouders

Terugkerende agendapunten

10 Rondvraag voor commissieleden