Vergadering Raadscommissie 02-05-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 23-11-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Bijgevoegde documenten

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda 2 mei 2017

3 Vragenronde voor burgers

Ter vaststelling

4 Vaststellen besluitenlijst 4 april 2017

Bijgevoegde documenten

5 Lijst met toezeggingen

6a Mededelingen college uit samenwerkingsverbanden

6b Overige mededelingen van het college

Bespreekstukken

7 Definitieve verklaring van geen bedenkingen realisatie zonnepark Hee

8 Definitieve verklaring van geen bedenkingen advies Oosterend 15

Terugkerende agendapunten

9 Rondvraag voor commissieleden