Vergadering Raadscommissie 30-05-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Grytsje Kootstra
Dit item is verlopen op 23-11-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Bijgevoegde documenten

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda 30 mei 2017

3 Vragenronde voor burgers

Ter vaststelling

4 Vaststellen besluitenlijst 2 mei 2017

5 Lijst met toezeggingen

6 Mededelingen

6a Mededelingen college uit samenwerkingsverbanden

6b Overige mededelingen van het college

Bespreekstukken

7 Horecanota, pilot sluitingstijden

8 Coördinatieregeling herinrichting voormalig B&Y terrein

9 Nieuw agrarisch bouwperceel Zedjespad in Formerum

Terugkerende agendapunten

10 Rondvraag voor commissieleden