Vergadering Raadscommissie 13-12-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-20:30
Voorzitter:Grytsje Kootstra
Dit item is verlopen op 13-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda

Bespreekstukken

3 Aanvraag CupCompost tot het vergroten van het bouwperceel met 750 m2