Vergadering Raadscommissie 26-06-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 02-05-2020.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda 26 juni 2017

3 Vragenronde voor burgers

Ter vaststelling

4 Vaststellen besluitenlijsten 30 mei en 6 juni 2017

Terugkerende agendapunten

5 Lijst met toezeggingen

6 Mededelingen

6A Mededelingen college uit samenwerking

6B Overige mededelingen van het college

Bespreekstukken

7 Jaarrekening 2016

8 Kadernota 2017

9 Beleidsvisie zonnevelden

Terugkerende agendapunten

10 Rondvraag voor commissieleden