Vergadering Raadscommissie 07-06-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:W. van Deelen
Dit item is verlopen op 07-06-2020.

De vergadering van de raadscommissie is gisteravond, 6 juni 2017, om 22.45 uur geschorst en wordt vanavond voortgezet om 19.30 uur.

Aan  de orde komen de punten: Concept Woonvisie en Rondvraag voor Commissieleden

AGENDAPUNTEN:

1 Concept Woonvisie

2 Rondvraag voor commissieleden