Vergadering Raadscommissie 16-01-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:W. van Deelen

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda 16 januari 2018

Agendapunt "Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid" is vervallen voor deze vergadering en zal in een latere vergadering geagendeerd worden.

Terugkerende agendapunten

3 Vragenronde voor burgers

Ter vaststelling

4 Vaststellen besluitenlijst 28 november 2017

Terugkerende agendapunten

5 Lijst met toezeggingen

6a Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden

6b Overige mededelingen van het college

7 Verordening Leerlingenvervoer

Terugkerende agendapunten

8 Rondvraag voor commissieleden