Vergadering Raadscommissie 06-02-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:W. van Deelen

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda 6 februari 2018

Terugkerende agendapunten

3 Vragenronde voor burgers

Ter vaststelling

4 Vaststellen besluitenlijst 16 januari 2017

Terugkerende agendapunten

5 Lijst met toezeggingen

6a Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden

6b Overige mededelingen van het college

Bespreekstukken

7 Financiƫle verantwoording en startnotitie Duurzaamheid

8 Beheerplannen en kwaliteitsverbetering wegen

9 Concept Erfgoedverordening

Terugkerende agendapunten

10 Rondvraag voor commissieleden