Vergadering Raadscommissie 03-04-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Publiekshal Gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:J.B. Wassink

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda 3 april 2018

Terugkerende agendapunten

3 Vragenronde voor burgers

Ter vaststelling

4 Vaststellen besluitenlijst 6 februari 2018

Terugkerende agendapunten

5 Lijst met toezeggingen

6a Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden

6b Overige mededelingen van het college

Bespreekstukken

7 Bestemmingsplan voormalig B&Y terrein

8 Bestemmingsplan hotelkamer Seinpaalduin

9 Kruimelregeling

Terugkerende agendapunten

10 Rondvraag voor commissieleden