Vergadering Raadscommissie 08-05-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Publiekshal
Tijd:19:30
Voorzitter:M. Spanjer-Ramaker

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda 8 mei 2018

Terugkerende agendapunten

3 Vragenronde voor burgers

Ter vaststelling

4 Vaststellen besluitenlijsten 3 & 4 april 2018

Terugkerende agendapunten

5 Lijst met toezeggingen

6a Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden

6b Overige mededelingen van het college

Bespreekstukken

7 Jaarrekening 2017

7a Jaarrekening 2017, stukken n.a.v. auditcommissie

Stukken toegevoegd d.d. 2-5-2018

Terugkerende agendapunten

8 Rondvraag voor commissieleden