Vergadering Raadscommissie 05-06-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Publiekshal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:M. Spanjer-Ramaker

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda 5 juni 2018

Terugkerende agendapunten

3 Vragenronde voor burgers

Ter vaststelling

4 Vaststellen besluitenlijst 8 mei 2018

Terugkerende agendapunten

5 Lijst met toezeggingen

6a Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden

6b Overige mededelingen van het college

Bespreekstukken

7 Bestemmingsplan Zelfpluktuin Groenhof

8 Bestemmingsplan West Aletalaan fase 4

9 Bestemmingsplan Kaap op Kaapsduin

Terugkerende agendapunten

10 Rondvraag voor commissieleden