Vergadering Raadscommissie 30-10-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Mw. M. Spanjer-Ramaker

AGENDAPUNTEN:

Ter kennisname

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda 30 oktober 2018

Terugkerende agendapunten

3 Vragenronde voor burgers

Ter vaststelling

4 Vaststellen besluitenlijst 20 oktober 2018

Terugkerende agendapunten

5 Lijst met toezeggingen

Terugkerende agendapunten

6A. Mededeling college uit samenwerking De Waddeneilanden

Terugkerende agendapunten

6B. Overige mededelingen van het college

Bespreekstukken

7 Bestemmingsplan Zedjespad

Bespreekstukken

8 Bestemmingsplan Westerkeijn

Bespreekstukken

9 Belastingverordeningen 2019

Terugkerende agendapunten

10 Rondvraag voor commissieleden