Vergadering Raadscommissie 27-11-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:M. Spanjer-Ramaker

AGENDAPUNTEN:

Ter kennisname

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda 27 november 2018

Terugkerende agendapunten

3 Vragenronde voor burgers

Ter vaststelling

4 Vaststellen besluitenlijst 30 oktober 2018

Terugkerende agendapunten

5 Lijst met toezeggingen

Terugkerende agendapunten

6A. Mededeling college uit samenwerking De Waddeneilanden

Terugkerende agendapunten

6B. Overige mededelingen van het college

Bespreekstukken

7 Bestemmingsplan Willem Barentszkade 14, 15, Commandeurstraat 13

8 Bestemmingsplan hotelkamer Seinhuisje op Kaapsduin

9 Erfgoedverordening gemeente Terschelling 2018

10 Jaarprogramma Helder Handhaven 2019

Terugkerende agendapunten

11 Rondvraag voor commissieleden