Vergadering Raadscommissie 04-04-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:n.t.b.
Tijd:19:30

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda 4 april 2018

3a Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden

3b Overige mededelingen van het college

Bespreekstukken

4 Bestemmingsplan Haven

5 Startnotitie Masterplan Havengebied

6 Jaarprogramma Helder Handhaven 2018