Vergadering Raadscommissie 05-11-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:M. Spanjer-Ramaker

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

2 Vaststellen agenda 5 november 2019

3 Vragenronde voor burgers

4 Vaststellen besluitenlijst 8 en 15 oktober 2019

5 Lijst met toezeggingen

6a. Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden

6b. Overige medelingen van het college

7 Evaluatie kampeerbeleid

8 Startdocument Regionale Energiestrategie

9 Logeervoorziening MCL

10 Rondvraag voor commissieleden