Vergadering Raadscommissie 12-11-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:D. Ruige

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

2 Vaststellen agenda 12 november 2019

N.B. gewijzigde agenda toegevoegd d.d. 6 november 2019

N.B. data behandeling in raad gewijzigd d.d. 12 november 2019 (raadsvergadering van 27 november is vervallen, alle punten worden op 26 november behandeld)

3 Vragenronde voor burgers

4a Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden

4b Overige medelingen van het college

5 2e Bestuursrapportage

6 Eerste herziening beleidsregels nieuwe woningen

Aangepast gemeenteblad en raadsbesluit toegevoegd d.d. 12 nov 2019.

7 Uittreden Gemeenschappelijke Regeling Fryslan West

8 Evaluatie FUMO en hoe nu verder