Vergadering Raadscommissie 13-05-2020

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Digitaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:M. Spanjer-Ramaker

Deze vergadering is in lijn met de landelijke Coronamaatregelen digitaal en alleen online, zowel live als naderhand, te volgen via https://terschelling.raadsinformatie.nl/ of via TerschellingTV. De publieke tribune is gesloten. De raadsvergadering is openbaar, maar niet openbaar toegankelijk.

Wilt u het woord voeren, meld dit maximaal 24 uur (i.v.m. Corona maatregelen) voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Geef aan waarover u het woord wil voeren. Er wordt dan contact met u opgenomen over de gang van zaken  i.v.m. met de richtlijnen voor Corona.

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda 13 mei 2020

Terugkerende agendapunten

3 Vragenronde voor burgers

Ter vaststelling

4 Vaststellen besluitenlijst 12 februari 2020

5 Lijst met toezeggingen

Terugkerende agendapunten

6a. Mededelingen college uit samenwerking; De Waddeneilanden

6b. Overige mededelingen van het college;

Bespreekstukken

7 Planvorming Dellewal

8 Ontwerp bestemmingsplan West - Terschelling Tonnenloods

9 ontwerp bestemmingsplan voormalige Vossersschool te West - Terschelling

10 Vervoerscapaciteit en Coronamaatregelen rederij Doeksen

Terugkerende agendapunten

11 Rondvraag voor commissieleden