Vergadering Raadscommissie 17-06-2020

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Digitaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:M. Spanjer-Ramaker

Deze vergadering is in lijn met de landelijke Coronamaatregelen digitaal en alleen online, zowel live als naderhand, te volgen via https://terschelling.raadsinformatie.nl/ of via Terschelling Tv. De publieke tribune is gesloten. De raadsvergadering is openbaar, maar niet openbaar toegankelijk.

Wilt u het woord voeren, meld dit maximaal 24 uur (i.v.m. Corona maatregelen) voor aanvang van de vergadering aan de griffier via grifts@terschelling.nl . Geef aan waarover u het woord wil voeren. Er wordt dan contact met u opgenomen over de gang van zaken  i.v.m. de landelijke richtlijnen voor Corona

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Bijgevoegde documenten

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda 17 juni 2020

Terugkerende agendapunten

3 Vragenronde voor burgers

Ter vaststelling

4 Vaststellen besluitenlijst 13 mei 2020

5 Lijst met toezeggingen

Terugkerende agendapunten

6a. Mededelingen college uit samenwerking; De Waddeneilanden

6b. Overige mededelingen van het college;

Bespreekstukken

7 Jaarrekening 2019

8 Jaarverslag Helder handhaven 2019

9 Schuilgelegenheid voor landbouwhuisdieren van hobby - en deeltijdboeren

Terugkerende agendapunten

10 Rondvraag voor commissieleden