Vergadering Raadscommissie 18-06-2020

Locatiegegevens vergadering
Plaats:digitaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:D, Ruige

Vervolg van de geschorste raadscommissie vergadering van 17 juni 2020.

Deze vergadering is in lijn met de landelijke Coronamaatregelen digitaal en alleen online, zowel live als naderhand, te volgen via https://terschelling.raadsinformatie.nl/ of via Terschelling Tv. De publieke tribune is gesloten. De raadsvergadering is openbaar, maar niet openbaar toegankelijk

AGENDAPUNTEN:

Ter vaststelling

1 Heropenen vergadering (geschorst op 17 juni 2020)

De vergadering van de raadscommissie op woensdag 17 juni 2020 is om 23.14 uur geschorst na behandeling van punt 1 tot en met  8 van de agenda. De vergadering wordt hervat op donderdag 18 juni om 19.30 uur.

9 Schuilgelegenheid voor landbouwhuisdieren van hobby- en deeltijdboeren

10 Rondvraag voor commissieleden