Vergadering Raadscommissie 05-06-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 31-12-2013.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vragenronde voor publiek

Korte inhoud: Iedereen kan onderwerpen die niet op de agenda staan onder de aandacht brengen of er een vraag over stellen. Vragen worden zo mogelijk direct beantwoord; lukt dit niet, dan hoort de vragensteller wanneer en door wie de vraag beantwoord zal worden.

3 Vaststellen verslag raadscommissie 3 en 4 april 2012 en verslag raadscommissie 8 mei 2012

4a Mededelingen uit samenwerking VAST

4b Overige mededelingen

5 Bestemmingsplan West

Korte inhoud: het bestemmingsplan West heeft de inspraakprocedure doorlopen. Het bestemmingsplan ligt nu voor ter vaststelling.