Vergadering Raadscommissie 05-02-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:45
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 31-12-2014.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Vragenronde voor publiek

Korte inhoud: Iedereen kan onderwerpen die niet op de agenda staan onder de aandacht brengen of er een vraag over stellen. Vragen worden zo mogelijk direct beantwoord; lukt dit niet, dan hoort de vragensteller wanneer en door wie de vraag beantwoord zal worden.

3 Vaststellen verslag raadscommissie 10 januari 2013

Bijgevoegde documenten

4 Mededelingen uit samenwerking VAST

4 Overige mededelingen

5 Voorontwerp bestemmingsplan West-Terschelling campus

Korte inhoud: het voorontwerp voor het bestemmingsplan voor de nieuwbouw van de campus is klaar. Het college vraagt de raadscommissie te verklaren dat dit de inspraak in kan.

Campus_voorontwerp_1 23-1-2013.pdf

Campus_voorontwerp_plankaart 23-1-2013.pdf

6 Voorontwerp bestemmingsplan West-Terschelling, West Aletalaan fase 4

Korte inhoud: het voorontwerp voor het bestemmingsplan voor de woningbouw in het plan West Aletalaan fase 4 is klaar. Het college vraagt de raadscommissie te verklaren dat dit de inspraak in kan.

West Aletalaan fase 4_voorontwerp_23-01-2013.pdf

West Aletalaan fase 4_voorontwerp_22-01-2013 plankaart.pdf

7 Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied polder

Korte inhoud: het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Polder is klaar. Het kan ter inzage gelegd worden.

550 05 04 00 00 Bestemmingsplan Buitengebied Polder ON03 23-01-2013.pdf

8 Rondvraag voor raadsleden

Korte inhoud: De raadsleden kunnen het college een korte vraag stellen over een onderwerp dat niet op de agenda staat.